Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
piątek, 25 maja 2018
Kim jesteśmy Kim jesteśmy

W 1935 roku utworzono w Łodzi Centralną Stację Wypadkową PCK, przy której powstał Ośrodek Transfuzji Krwi. Działalność Ośrodka wznowiono
3 kwietnia 1945 roku, gdy trwały jeszcze działania wojenne. Po 1950 roku ośrodki krwiodawstwa PCK przejęła, bez odszkodowania, państwowa służba krwi. Obecnie pobieraniem i konserwowaniem krwi zajmują się Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Natomiast Polski Czerwony Krzyż prowadzi promocję honorowego krwiodawstwa, wspiera jego organizację     i rozwój. Ruch Honorowych Dawców Krwi PCK zaczął działać w 1956 roku w wyniku masowego, spontanicznego odzewu polskiego społeczeństwa na apel Czerwonego Krzyża dla ratowania rannych w Powstaniu Węgierskim.
Sformalizowanie Ruchu Honorowych Dawców Krwi PCK (poprzez wydanie uchwały) nastąpiło w 1958 roku.
Obecnie w województwie łódzkim funkcjonuje 47 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK (zarówno szkolnych jak i środowiskowych) zrzeszających 1228 członków i 8326 wolontariuszy (stan na dzień 31 grudnia 2009 r.). W Łodzi działają cztery kluby HDK PCK zrzeszające 51 członków i 2950 wolontariuszy.

Jak utworzyć Klub Honorowych Dawców Krwi PCK?

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK można zorganizować w każdym środowisku (miejscu, zamieszkania, pracy, nauki itp.). Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do założenia klubu HDK PCK nie może być mniejsza niż 10 członków PCK.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

• Regulamin Klubów HDK PCK -

http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/PDF/REGULAMIN%20KLUBOW%20HDK%20PCK.pdf

W promocję i organizację honorowego krwiodawstwa bardzo czynnie włączają się również szkoły, na terenie których Polski Czerwony Krzyż, w porozumieniu z nauczycielami – koordynatorami krwiodawstwa, prowadzi prelekcje i pomaga w zorganizowaniu akcji pobierania krwi.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
 

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl