Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
piątek, 25 maja 2018
Harmonogram działalności Szkolnych Kół PCK

Harmonogram działań dla szkolnego koła PCK (SK PCK)
Harmonogram ten jest propozycją działań, które mogą być podejmowane w ciągu całego roku przez Szkolne Koło PCK. Pogrubioną czcionką opisane są akcje organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK i działania z nim związane a kursywą propozycje, których ewentualne wykonanie zależy od pomysłu Szkolnego Koła PCK.


Styczeń
1. Szkolny bal karnawałowy pod patronatem SK PCK. Dochód z tego typu akcji może być wpłacony do ZR PCK lub przeznaczony na pomoc potrzebującym w środowisku lokalnym.
2. Gazetka "Pierwsza pomoc zimą". W sprawach związanych z materiałami dydaktycznymi i aktualnymi standardami udzielania pierwszej pomocy, wsparciem służą Instruktorzy Pierwszej Pomocy Zarządu Głównego PCK, działający przy ŁZO PCK.


Luty
1. Spotkanie z Opiekunami SK PCK, pobieranie marek członkowskich
2. "Zima w mieście z SK PCK" - np. zajęcia na terenie szkoły: zawody sportowe
3. Rozpoczęcie konkursu ankietowego na "Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK"
4.  Sprzedaż kart walentynkowych


Marzec
1. Rozpoczęcie akcji "Gorączka złota"- zbieranie monet o nominałach 1,2 i 5gr na dofinansowanie akcji letniej - kolonii socjalnych dla uczniów łódzkich Szkół Podstawowych
2. " Wielkanoc z PCK" - pomoc przy zbiórce darów w supermarketach,
3. Wiosenne porządki - np. zbiórka puszek aluminiowych, sprzątnie wokół szkoły.
4. Etap okręgowy "Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK"
5. Sprzedaż kartek świątecznych przygotowanych przez uczniów w szkole.
6. Szkolna zbiórka darów na świąteczne paczki  dla potrzebujących.

7. Rozpoczęcie rekrutacji do Łódzkiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich.
8. Kolonie socjalne - pobieranie kart kwalifikacyjnych przez pedagogów szkolnych ( Szkoły Podstawowe)


Kwiecień
1. Tydzień Oświaty Zdrowotnej - , np. konkurs na najczystszą klasę w szkole, wystawa zdrowej żywności. teatrzyki szkolne na temat oświaty zdrowotnej, plakaty o tematyce prozdrowotnej.
2. Rejonowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK ( 5 osobowe drużyny ze szkół średnich rywalizują w zakresie udzielania pierwszej pomocy)


Maj
1. Tydzień PCK, ze szczególnym uwzględnieniem 8 maja - Światowego Dnia Czerwonego Krzyża,
promowanie idei Ruchu CK, np. gazetka na temat 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, pogadanki, happeningi, apele okolicznościowe itp.
2. Kwesta uliczna
3. Przygotowania do Dnia Dziecka na terenie szkoły
4. Okręgowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy
5. Rozliczenie z pobranych marek i legitymacji członkowskich
  

Czerwiec
1. Finał "Gorączki Złota".
2. Obchody Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi (14 czerwca): szkoły średnie- oddawanie krwi we współpracy z ZR PCK,
Szkoły Podstawowe i Gimnazja według własnego pomysłu)

 Lipiec
1. Kolonie socjalne  organizowane przez Łódzki Zarząd Okręgowy PCK.


Sierpień
1. " Wyprawka dla żaka" - pomoc przy zbiórce darów w supermarketach,


Wrzesień
1. Szkolna akcja "Żak" (zbieranie zeszytów i artykułów szkolnych dla potrzebujących).
2. Rozdawanie wyprawek dla potrzebujących uczniów w porozumieniu z pedagogami szkolnymi
3. Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy 15 września ( np. wykonanie gazetki o tematyce pp, plakatu )
4. Przyjęcie zgłoszeń o wznowieniu działalności SK PCK, pobieranie marek członkowskich
5. Kwesta uliczna

6. Rozpoczęcie Turnieju Szkół w Honorowym Krwiodawstwie " Młoda Krew Ratuje Życie"       ( 1.09-31.03.2010.)  - dotyczy Szkół Ponadgimnazjalnych i Policealnych     

Październik
1. Kampania Walki z Głodem ( happeningi, ect),
w szkole można zorganizować np. : akcję "Podziel się kanapką" czy zbiórkę artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla osób potrzebujących.
2. Obchody Dnia Młodzieży CK - "Uśmiechnij się z PCK", gazetka o młodzieży CK
3. Znicz - Brama:
pomoc młodzieży SK PCK w sprzedaży zniczy w bramie przed biurem ŁZO PCK
4. Etap szkolny "Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK" ( dotyczy Gimnazjów i Szkól Ponadgimnazjalnych )   

 Listopad
1. Akcja "Znicz"-
pomoc młodzieży SK PCK w sprzedaży zniczy przed łódzkimi cmentarzami. Dochód z tej akcji jest przeznaczony na dożywianie potrzebujących uczniów łódzkich szkół.
2. Obchody Dni HDK PCK (22-26.11): szkoły średnie- oddawanie krwi we współpracy z ZR PCK, natomiast wszystkie typy szkół mogą realizować działania związane z promocją i upowszechnianiem idei Honorowego Krwiodawstwa np. przeprowadzenie happeningów, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych, literackich, wiedzy na temat HDK PCK itp.
3. Dyskoteka andrzejkowa pod patronatem SK PCK + dodatkowe atrakcje, np.: loteria fantowa
4. Etap rejonowy "Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK"
5. Przeprowadzenie zajęć z tematyki HIV/AIDS ( w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia AIDS ).


Grudzień
1. Obchody  Światowego Dnia AIDS, np. gazetka o tej tematyce, pogadanki, happeningi,
2. Szkolna zbiórka darów na świąteczne paczki  dla potrzebujących.

3. ." Czerwonokrzyska Gwiazdka" -
pomoc młodzieży SK PCK przy zbiórce darów w supermarketach, które są rozdawane potrzebującym w okresie świątecznym
4. Wigilia dla samotnych, bezdomnych - pomoc młodzieży SK PCK przy organizacji
5. Zwrot ankiet w konkursie na " Najaktywniejsze Szkolne Koło PCK"
6. Przygotowanie oraz przekazanie sprawozdania do ZR PCK, rozliczenie marek członkowskich
 
Szkolne Koło PCK może także podejmować wszelkie inne działania, służące realizacji zadań PCK, na terenie i poza terenem szkoły, np.: organizowanie imprez okolicznościowych, przedstawień w domu pomocy społecznej, w domu dziecka, itd.

Propozycje dodatkowe- przykładowo Zarząd Rejonowy PCK Łódź-Miasto
> 1% -  " Twój 1% daje 100%" w tym roku mogą Państwo po raz kolejny przekazać 1% na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Otrzymane pieniądze przeznaczymy na kompleksową pomoc dla potrzebujących dzieci. Wystarczy tylko w rozliczeniu PIT podać nr KRS 0000225587

> Karty ICE
Skrót ICE (In Case of Emergency) oznacza "w nagłym wypadku". Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty. Karta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia próby krzyżowej przed transfuzją. W ŁZO PCK można nabyć kartę zdrapkę ze specjalnym kodem. Za pomocą kodu należy się zalogować na podanej stronie
i wpisać swoje dane oraz kontakty do 3 najbliższych osób. Plastikową, wydrukowaną kartę otrzymają Państwo pocztą. Szczegółowe informacje p. Bogumiła Kęsa i p. Iwona Piasecka tel 636-55-82, 636-55-82.

> Kursy pierwszej pomocy
Uczniom powyżej 16 roku życia proponujemy uczestnictwo w Kursach Pierwszej Pomocy, prowadzonych przez z pomocą Instruktorów Pierwszej Pomocy Zarządu Głównego PCK odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy. Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych, obejmuje takie tematy jak: Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, BLS, Pozycja bezpieczna, Ból w klatce piersiowej, Udar, Krwotoki, Oparzenia, Urazy kości i stawów.
Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenia z Certyfikatem Unii Europejskiej. Zajęcia odbywają się w grupach 15 - 20 osobowych. ŁZO PCK zapewnia uczestnikom materiały opatrunkowe i dydaktyczne niezbędne do nauki pierwszej pomocy.  Koszt kursu dla osoby indywidualnej to 75 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt z  p. Jolantą Jachowicz  tel. 42 636 11 22.

>  Propagowanie honorowego krwiodawstwa
SK PCK może realizować różne działania związane z tą tematyką, np. spotkanie z krwiodawcami, wycieczka do stacji krwiodawstwa, pogadanki nt. honorowego krwiodawstwa. W okresie od września do marca odbywa się turniej dla szkół "Młoda Krew Ratuje Życie", możliwe jest również przeprowadzenie prelekcji przez działacza PCK, długoletniego Honorowego Krwiodawcę, odnośnie tej tematyki. Wszelkich informacji związanych z krwiodawstwem udziela p. Iwona Piasecka tel. 42 636 55 82.


>Wiedza nt. HIV/AIDS
Przy Łódzkim Zarządzie Okręgowym PCK działają wolontariusze, przeszkoleni przez Krajowe Centrum ds. AIDS, którzy są upoważnieni do prowadzenia zajęć z tej tematyki. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli Państwa szkoły. ŁZO PCK może udostępnić materiały niezbędne do ich przeprowadzenia. Szczegółowe informacje p. Radosław Budzyński tel. 42 636 12 84.

Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych proponujemy przeprowadzenie pogadanki z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, oraz działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Szczegółowe informacje p. Radosław Budzyński tel. 42 636 12 84.

Dla uczniów klas I i II szkół podstawowych proponujemy przeprowadzenie programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" przez nauczyciela danej szkoły. ZR PCK udostępnia materiały niezbędne do przeprowadzenia programu. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 636-12-84 i 636-55-82.
Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponujemy udział w elemencie Kampanii "Stop Malarii"  Edukacja globalna - celem kampanii jest ukazanie młodzieży rzeczywistości panującej na świecie oraz uświadomienie konieczności podejmowania działań na rzecz drugiego człowieka. Zachęcamy więc Państwa do przeprowadzenia zajęć z tej tematyki - scenariusze lekcji można znaleźć na str. Kampanii www.stopmalarii.pl. Jesteśmy również w trakcie uzyskiwania zgody na prowadzone przez nas do tej pory elementy kampanii czyli: akcję charytatywną "Siatka za siatkę" i zbiórkę charytatywną: pocztówki.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 636-12-84 i 636-55-82.

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl