Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
piątek, 25 maja 2018
Opieka nad chorym w domu

Od chwili powołania PCK podejmowane działania prowadzimy pod hasłem "Miłuj bliźniego - bliźniemu służ". W pierwszych latach po wojnie opieką otaczano jeńców wojennych osierocone dzieci. Powstała siec placówek opiekuńczych, tzw. "przytuliska" dla osób starszych i samotnych. W okresie kryzysów gospodarczych działania pomocowe obejmowały bezrobotnych i dzieci dożywiane w szkołach. Bezpośrednio po wojnie (1945r.)  na terenie okręgu łódzkiego  PCK prowadzono  Domy Dziecka w Hucie  Dłutowskiej i  Kiernozii.
        Od 1961 roku rozpoczęły działalność punkty opieki PCK nad chorym w domu . Siostry PCK i opiekunki domowe sprawują pieczę nad samotnymi chorymi w ich domach. Po 1990 roku nastąpiła zmiana zasad organizowania opieki nad chorym w domu: zleceniodawcą usług jest Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża który realizuje działalność opiekuńczą poprzez pracę Działu Opieki i Pomocy Specjalnej oraz 10 punktów opieki. W Łodzi zadanie realizuje 3 punkty. Pozostałe 7 mieści się w biurach Oddziałów Rejonowych w : Brzezinach, Łowiczu, Ozorkowie( miasto i gmina), Rawie Mazowieckiej, Żychlinie oraz Wieluniu.
Działalność opiekuńcza realizowana jest na podstawie umów zawieranych z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz samorządami terytorialnymi, z zastosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych.
       Liczba osób objętych opieką sióstr PCK ( zatrudnione na podstawie umowy o pracę ) oraz opiekunek ( zatrudnione na podstawie umowy zlecenia ) wynosiła  w 2012 roku - 1590 osób.

PCK prowadzi stołówki  dla osób bezdomnych (Łowicz, Skierniewice). Pomoc socjalna to działania na wypadek katastrofy i klęsk żywiołowych. 

ŁOO PCK czynnie bierze udział w apelach o pomoc dla ofiar klęski trzęsienia ziemi, powodzi czy pożaru. 

 

tel/fax:042 636 13 87 wew. 22

e-mail: lodz.pomoc @ pck.org.pl

 

Kierownik I Punktu Opieki PCK - Marzanna Błaszczyk

 Z-ca  Kierownika I Punktu Opieki PCK- Izabela Kubczak

Kierownik II Punktu Opieki PCK - Mariola Krystyniak

Z-ca Kierownika II Punktu Opieki PCK - Elżbieta Emanuel

Pracownik terenowy- Dominika Gąsiorowska (urlop)

Kierownik III Punktu Opieki PCK - Anna Hajdukiewicz

Z-ca Kierownika III Punktu Opieki - Iwona Szmidt

Tel. kontaktowy do Kierowników Punktów Opieki- 0-42 636 01 66 wew. 14, 19, 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl