Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
wtorek, 19 czerwca 2018
W Nałęczowie głośno o Polskim Czerwonym Krzyżu…
Napisał Admin Admin   
czwartek, 30 czerwca 2011

W Nałęczowie  głośno  o Polskim Czerwonym Krzyżu…
W  dostojnej  sali Pałacu Małachowskich  - w poniedziałek 27 czerwca 2011 r. licznie zebrani uczestnicy  wysłuchali  interesujących wystąpień autorów  referatów zawartych w książce pt. ”Polska bez Polskiego Czerwonego Krzyża?!”.
Inicjatorka  spotkania prof. dr hab. Maria Szyszkowska przedstawiła program  następujących wystąpień: ”Polski Czerwony Krzyż w naszym społeczeństwie” ref. Dyr. St. Maciejewski, ”Wartość wspólnoty” ref. dr Anna Krynicka-Pietrak (Instytut  Nauk o Państwie i Prawie –Uniwersytet Warszawski, ”Społeczeństwo obywatelskie” ref. doc. dr Ryszard Piotrowski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie UW),”Struktury państwa  a organizacje pomocnicze” ref. Czesław Janik –prezes  Stow. Neutrum-Warszawa, ”Rola fundacji i stowarzyszeń w życiu publicznym” ref. dr Andrzej Mazierski - prezes Stow. Jutro Nałęczów, ”Znaczenie oddziałów rejonowych PCK „ref . Barbara Kobacka – kier. biura ZR PCK w Tomaszowie Maz., ”Współczesny sens ideałów głoszonych przez   PCK” ref. lek. med. Edyta Jakiewicz (doktorantka  UW),”Skłonność do pomagania a wdzięczność” ref. dr Jacek Breczko (adiunkt Akademii Medycznej-Białystok),”Zastępcze znaczenie  organizacji społecznych” ref. Tadeusz Mędzelewski (prezes  Stow. Kużnica-Tarnów),”Czerwony Krzyż jako nowa rzeczywistość” ref. Tomasz Kozłowski (Instytut o Państwie i Prawie  UW).
W dyskusji podnoszono problem  nieobecności PCK  w mediach krajowych oraz  zdarzające się manipulacje przy ukazywaniu działań pomocowych przez Czerwony Krzyż, a przedstawianych przez  osoby z innych organizacji(np. Haiti), wskazywano na nierówność  traktowania  przez prawo  organizacji świeckich takich jak np. PCK lub YMCA –przy restytucji mienia upaństwowionego w PRL. Poruszono, niezrozumiałe przez społeczeństwo, pomijanie  w mediach roli PCK w  ujawnianiu  sprawców zbrodni katyńskiej. Przypomniano  o  wielkiej pomocy humanitarnej  Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża  dla Polaków w latach 1980-1984 oraz o pomocy internowanym w okresie stanu wojennego. Spotkanie w Nałęczowie może być początkiem powstania Ruchu społecznego na rzecz wspierania działalności PCK, który  niesformalizowany i nie ograniczony statutowymi wymogami PCK może skuteczniej wpłynąć na uświadomienie  czynnikom państwowym i samorządowym  o  humanitarnej misji Czerwonego Krzyża. Wyrażono życzenie, aby za rok powtórzyć spotkanie i  dokonać oceny-co zmieniło się  na lepsze w tym  zakresie.
 

 

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 30 czerwca 2011 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl