Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
wtorek, 19 czerwca 2018
POTRAFIMY UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY CZYLI BEZPIECZNA SZKOŁA
Napisał Admin Admin   
wtorek, 18 października 2011

POTRAFIMY UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY CZYLI BEZPIECZNA SZKOŁA
Polski Czerwony Krzyż Łódzki Zarząd Okręgowy serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Potrafimy udzielać pierwszej pomocy, a Ty?” skierowanym do pracowników i uczniów łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. Udział w programie jest bezpłatny.
Celem niniejszego projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników łódzkich szkół oraz dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa oraz przeszkolenie 300 nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Niniejsze szkolenia mają na celu:
przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, przewidzianej w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą,
wzrost zainteresowania problematyką udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli i uczniów,
zintensyfikowanie działań prozdrowotnych w środowisku szkolnym i lokalnym poprzez inicjowanie i realizowanie różnego typu akcji i działań z zakresu bezpieczeństwa,
wdrażanie programów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy opracowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

Podstawowy kurs pierwszej pomocy obejmuje 16 godz. dydaktycznych w zakres których wchodzą:
1. Sytuacje zagrażające życiu
2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
3. Zasady udzielania pierwszej pomocy
4. Udzielanie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym
5. Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu
6. Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia
7. Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny - pierwsza pomoc
8. Atak serca - pierwsza pomoc
9. Oparzenia i rany - pierwsza pomoc
10. Obrażenia kręgosłupa - pierwsza pomoc
11. Urazy brzucha - pierwsza pomoc
12. Urazy klatki piersiowej - pierwsza pomoc
13. Sposoby ewakuacji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
14. Ćwiczenia RKO
15. Egzamin

Kursy będą prowadzone w dni powszednie* w dwóch grupach:
Grupa A – 
 
Poniedziałek  w godz.   8:00 – 14:00
   
Wtorek   w godz.   8:00 – 11:00

Czwartek  w godz. 11:00 – 14:00

Grupa B –

Wtorek   w godz. 16:00 – 20:00

Środa  w godz. 16:00 – 20:00

Czwartek  w godz. 16:00 – 20:00

*Szczegółowe terminy szkoleń znajdują się w ankiecie zgłoszeniowej  
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach do 15 osób, w sali szkoleniowej Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205. Na zakończenie każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie z certyfikatem Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża.
Każda z 75 szkół, które weźmą udział w projekcie otrzyma materiały do realizacji programów edukacyjnych skierowanych do dzieci pn. „Ratowniczek” dla szkół podstawowych (zeszyty ćwiczeń oraz poradniki dla nauczyciela) oraz do młodzieży gimnazjalnej „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” (poradnik dla nauczyciela). Zajęcia te będą prowadzone przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli.
Na zakończenie projektu wszystkie szkoły objęte programem otrzymają specjalny certyfikat „BEZPIECZNA SZKOŁA – POTRAFIMY RATOWAĆ” wraz z apteczką pierwszej pomocy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją, prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i odesłanie jej mailem do p. Jolanty Jachowicz na adres lodz.pierwszapomoc@pck.org.pl lub na nr faksu 42 636 11 22 do dnia 28.10.2011. Liczba miejsc jest ograniczona. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem nauczyciela do udziału w szkoleniu w wybranym przez niego terminie.
W przypadku pytań dotyczących realizowanego projektu prosimy o kontakt z Michałem Siemińskim, tel. 42 636 12 84, msieminski@pck.lodz.pl.
 

Karta zgłoszenia

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 10 stycznia 2012 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl