Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
wtorek, 19 czerwca 2018
Kampania sprawozdawczo-wyborcza
Napisał Admin Admin   
poniedziałek, 16 stycznia 2012

14 stycznia 2012  r. w siedzibie  zarządu Łódzkiego Oddziału Okręgowego odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu  pierwszego etatpu kampanii sprawozdawczo-wyborczej.Przy wysokiej frekwencji  prezesów  rejonowych( trzy nieobecności  na 20 rejonów) oraz przy udziale członków  ŁZO-PCK i Okręgowej Komisji Rewizyjnej-poruszano wiele istotnych spraw  wynikających z zebrań w jednostkach podstawowych PCK. Dyr. Stanisław Maciejewski zapoznał zebranych z terminami zjazdów rejonowych i wyjaśnił  kilka problemów wynikających z regulaminów  dot.wyboru organów statutowych.Każdy prezes  miał okazję do prezentowania aktualnej sytuacji  w swoim rejonie .Przedstawiono także sprawy,które  wymagają zainteresowania organów PCK wyższego szczebla,jak  np. dot. odpisów 1,5 %  w  sytuacji gdy mamy do czynienia z dotacją  lub  darowizną celową .Wymieniono doświadczenia ze współpracy z lokalnymi  samorządami.Okazało się,że  są  pozytwne przykłady wspierania  działań PCK  przez burmistrzów,prezydentów miast,starostów lub wójtów,które należy  upowszechnić.Okręgowa  Komisja Rewizyjna zwróciła  z kolei  uwagę na  niewywiązywanie się oddziałów rejonowych z zobowiązań finansowych wobec  Okręgu . Prezesi. poinformowali o terminach zjazdów rejonowych,które ,jak  zapewnili,zakończą się do końca lutego br. Podsumowując  konferencję prezes Waldemar Kowalczyk  podziękował zebranym za wkład pracy w ubiegłym  roku i złożył  życzenia  na nowy 2012 rok. Konferencja była jednocześnie spotkaniem Noworocznym  i okazją do  składania sobie  życzeń  i  dzieleniem się osobistymi sukcesami i  problemami-spełniła dobrze  integracyjną  funkcję tak pożądaną w  środowisku działaczy społecznych.Po konsultacji z zebranymi-zarząd postanowił  zwołać  okręgowy zjazd  sprawozdawczo-wyborczy na dzień 21 kwietnia 2012 r.

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 17 stycznia 2012 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl