Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
wtorek, 19 czerwca 2018
Zjazd sprawozdawczo wyborczy-nowa kadencja.....
Napisał Admin Admin   
poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Zjazd sprawozdawczo wyborczy-nowa kadencja.....
W sobotę 21 kwietnia 2012 r. gwarno było w siedzibie Łódzkiego Zarządu Oddziału Okręgowego PCK.Na zjazd przybyło 22 delegatów spośród 25 wybranych w oddziałach rejonowych oraz  członkowie  ustępującego zarządu,komisji rewizyjnej i zaproszeni goście.Zjazd chwilą  ciszy uczcił pamięć zmarłych ostatnio działaczy i pracowników.
Prezes dr Waldemar Kowalczyk odczytał listy gratulacyjne do uczestników zjazdu od:Wojewody Łódzkiego-Jolanty Chełmińskiej, Abp Władysława Ziółka i Marszałka Województwa- Witolda Stępnia.
Obrady toczyły się pod kierownictwem prezydium zjazdu w osobach:Leszka Kobackiego,Czesława Azarczyka i Małgorzaty  Grabarz. Po wysłuchaniu wprowadzenia do sprawozdania z kadencji,które przedstawił prezes ustepującego zarządu  Waldemar Kowalczyk i sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej,które przedstawiła jej przewodnicząca  Jolanta Patriarcha -dyskutowano o przyczynach  trudnej sytuacji finansowej łódzkiej organizacji. Dyr Stanisław Maciejewski  zapoznał  zebranych z istotnymi zmianami w nowym  statucie i  o projekcie zmian w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu.Wnioski z dyskusji w formie uchwały do realizacji przez przyszły zarząd  przedstawił przewodniczący komisji uchwał i wniosków Bogdan Bujak.
Przewodniczący komisji wyborczej Czesław Swaczyna przedstawił zebranym rekomendację kandydatów do nowych władz okręgu i delegatów na krajowy zjazd PCK,który odbędzie się 16-17 czerwca 2012 r.w Warszawie.O wyniku   tajnych wyborów informowała Teresa Uczyńska. przewodnicząca komisji skrutacyjnej.Do  zarządu łódzkiego oddziału okręgowego  spośród  8  zgłoszonych kandydatów wybrano:Waldemara Kowalczyka,Dionizę Marciniak-Bielak,Leszka Kobackiego,Krzysztofa Tadeusza Borkowskiego,Janinę Bujnowicz,Sławomira Emanuela,Bogdana Piotrowskiego.Waldemar Łukaszewski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.Do okręgowej komisji rewizyjnej wybrano :Jaroslawa Holweka,Witolda Patriarchę,Katarzynę Kopczyńską i Krzysztofa Iskierkę. Wobec uchwalenia przez zjazd 5 osobowego składu komisji oraz niemożnością   uzupełnienia go spośród delegatów z sali obrad -postanowiono wybrać piątą osobę w terminie późniejszym.Wybrano również delegatów na krajowy zjazd: Krzysztofa Borkowskiego,Ewelinę Frontczak i Krzysztofa Kwiatkowskiego,który w krótkim wystąpieniu zadeklarował pomoc jako poseł i przewodniczący komisji kodyfikacyjnej przy nowelizacji ustawy o PCK z 1964 r.Delegatem na krajowy zjazd jest również nowowybrany prezes zarządu Waldemar Kowalczyk.
Zjazd przebiegał sprawnie ,a wystąpienia delegatów cechowała troska o przyszłość  Polskiego Czerwonego Krzyża w łódzkim okręgu.
Pełny tekst uchwały programowej oraz podział funkcji w organach statutowych łódzkiego okręgu  zamieścimy wkrótce.
Admin.admin

 

Ostatnia aktualizacja ( środa, 25 kwietnia 2012 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl