Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
niedziela, 22 kwietnia 2018
Rocznica powstania znaku Czerwonego Krzyża
Napisał Admin Admin   
wtorek, 29 października 2013

 W 1862 r. Henry Dunant zawarł w swojej książce propozycję zwołania konwencji międzypaństwowej, która wypracowałaby normy prawne gwarantujące ochronę rannych żołnierzy i personelu udzielającego im pomocy. Publikacja wywołała silną reakcję w Europie, a autor „Wspomnienia Solferino”, wraz z czterema innymi obywatelami Szwajcarii, założył 9 lutego 1863 r. Komitet Pięciu, który miał wcielić w życie postulaty spisane przez Dunanta.

Komitet Pięciu rozpoczął prace nad przyjęciem jednego znaku, który mógłby służyć odróżnieniu służb medycznych i ochotników niosących pomoc rannym żołnierzom. Od początku czyniono starania, aby znak łączył w sobie funkcję ochronną z uniwersalnym zasięgiem oddziaływania.

Idea jednolitego symbolu uznanego przez wszystkie państwa była jednym z głównych tematów pierwszej Międzynarodowej Konferencji Genewskiej, która odbyła się w dniach 26-29 października 1863 r. W czasie konferencji Louis Apia, szwajcarski lekarz i członek Komitetu Pięciu zaproponował, żeby znakiem takim była biała opaska, noszona na lewym ramieniu. Po przeprowadzeniu dyskusji, zaakceptowano pomysł Apii dodając do białej opaski znak czerwonego krzyża. Decyzja ta została potem ujęta w rezolucjach końcowych konwencji. 

Wspomnienia uczestników konferencji nie precyzują, dlaczego zdecydowano się przyjąć znak czerwonego krzyża na białym tle. Na ich decyzję wpłynąć mogło to, że biała flaga była zwyczajowo uznawana za wyraz poddania się lub chęci negocjacji, a atakowanie osób noszących ten znak było zabronione. Dodanie do białej opaski czerwonego krzyża wyrażało chęć okazania szacunku dla rannych żołnierzy i każdego, kto niósł im pomoc. Uzyskany w ten sposób znak był także czytelny i widoczny z daleka dzięki kontrastowi kolorów. Ponieważ symbol miał wyróżniać osoby nieuczestniczące w walce, zastosowanie odwrotności barw narodowych Konfederacji Szwajcarskiej dodatkowo wzmogło ten przekaz. Wszak Szwajcaria już od kilkuset lat pozostaje państwem neutralnym. Co istotne, pomysłodawcy znaku czerwonego krzyża nie odwoływali się do symboliki religijnej. W ich zamyśle symbol miał stać ponad wszelkimi podziałami religijnymi, etnicznymi i kulturowymi. I tak jest do dziś.

Źródło: www.pck.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 29 października 2013 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl