Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
wtorek, 19 czerwca 2018
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym - sprzedaż nieruchomości.
Napisał Admin Admin   
poniedziałek, 27 stycznia 2014

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa Zarząd Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK w Łodzi: 90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 5, w bezpośrednim sąsiedztwie ATLAS ARENY oraz stadionu ŁKS, składającej się z działki numer 51/5,51/6 (Identyfikator 106104_9.0016.51/5, 106104_9.0016.51/6) o pow. 1,3820 ha i powierzchni całkowitej budynków 2.851m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LDIM/00002343/4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, w którym to obszarze położona jest przedmiotowa nieruchomość, przyjętego uchwałą nr XL/803/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24.09.2008r., teren tej nieruchomości oznaczony jest symbolem 2U, z przeznaczeniem podstawowym: usługi zdrowia, hotelowe i administracyjno - biurowe. Pełna infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy Krzemienieckiej. 

Pełne ogłoszenie o przetargu

Regulamin sprzedaży

 

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 11 lutego 2014 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl