Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
wtorek, 19 czerwca 2018
Konferencja „Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość ruchu honorowego krwiodawstwa”.
Napisał Admin Admin   
niedziela, 26 kwietnia 2015

 W Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, w dniu 25 kwietnia 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pod patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego i prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. W konferencji udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PCK z prezesem Stanisławem Kracikiem,  przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej PCK - Bogusław Kostyk i Józefa Pers oraz działacze i pracownicy związani z  ruchem honorowego krwiodawstwa.

Prowadzący konferencję dr n. med. Waldemar Kowalczyk, prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK  witając  gości, odczytał życzenia od Patronów konferencji do uczestników i przedstawił referentów poszczególnych tematów: Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Dionizę Marciniak–Bielak - lek. med. wiceprezes Zarządu O.O.PCK w Łodzi, zastępca dyrektora ds. medycznych w RCKiK w Łodzi, Marię Szyszkowską -prof. zw. dr. hab. Uniwersytetu Warszawskiego, Renatę Paligę-dr n. med. pracownika naukowego  Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Magdalenę Stefańską - dr prawa, przewodniczącą komisji ochrony znaku Czerwonego Krzyża przy ZG PCK, Sławomira Kaczyńskiego – przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady HDK PCK oraz Hannę Pulit - byłą kierownik działu organizacyjno-prawnego w Biurze ZG PCK, pracownika działu krwiodawstwa w latach 1976-86 oraz Stanisława Maciejewskiego - dyrektora Okręgu Łódzkiego, organizatora ruchu honorowego krwiodawstwa w łódzkich zakładach włókienniczych, inicjatora konferencji.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o odpowiedzialności członków zarządu stowarzyszeń za podejmowane decyzje, określił zakres kontroli NIK w stowarzyszeniach i podał przykłady  uchybień lub naruszeń prawa w stowarzyszeniach lub fundacjach.

Dr Marcinak-Bielak przedstawiła zarys historyczny krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz problemy bieżącej działalności służby krwi.

Prof. Maria Szyszkowska zaprezentowała pogląd filozofa i etyka na zasadę dobrowolności i bezinteresowności, odnosząc to do ruchu honorowego krwiodawstwa. Dr Renata Paliga prezentowała swoją pracę doktorską pt. „Krwiodawstwo i krwiolecznictwo w medycynie polskiej XIX i XX wieku”.

Dr Magdalena Stefańska przedstawiła zasady ochrony znaku Czerwonego Krzyża i przykłady naruszeń tych zasad, także przez niektóre jednostki organizacyjne PCK.

Sławomir Kaczyński, mający referować temat, jak Krajowa Rada HDK PCK, jako czynnik doradczy realizuje zadania statutowe i regulaminowe (uchwała nr 204/2014 ZG-PCK), mówił o wielu wątkach ruchu honorowego krwiodawstwa, w tym o działaniach ZHP.

Hanna Pulit przedstawiła wspólny referat, opracowany z dyr. Maciejewskim o genezie i ewolucji organizacyjnej ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce i innych krajach.

Uczestnicy konferencji, reprezentujący środowiska honorowych dawców krwi oraz pracowników PCK, zajmujących się krwiodawstwem w Okręgach, jednoznacznie uznali, że takie konferencje są bardzo potrzebne, bowiem edukują ludzi służących rozwojowi honorowego krwiodawstwa, rozszerzają ich wiedzę, nie tylko w odniesieniu do krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ale także w innych dziedzinach, nie tylko czerwonokrzyskiej działalności.

Kończąc  konferencję prezes Kowalczyk podziękował serdecznie referentom poszczególnych tematów oraz dyr. Maciejewskiemu, jako spiritus movens tej konferencji, któremu udało się pozyskać znaczące osobistości w naszym kraju, dla wygłoszenia ważnego przesłania do wszystkich, którzy spełniają humanitarną misję Czerwonego Krzyża, na różnych posterunkach.

Z satysfakcją przyjęto opinię prezesa Kracika, wyrażającą uznanie za merytoryczne przygotowanie konferencji i sprawną organizację. Podobne opinie wyrażali w kuluarach uczestnicy konferencji, podkreślając zaangażowanie pracowników biura łódzkiego oddziału i wolontariuszy.

Inicjator konferencji zapewnił, że po otrzymaniu wszystkich tekstów wystąpień, zbroszurowany materiał zostanie przesłany zainteresowanym. Zapowiedział także, iż myśli już o następnej konferencji -  o mało znanych faktach  z  historii Czerwonego Krzyża w Polsce. Będzie wypełniał w ten sposób lukę, którą nie zajmują się z gremia do tego powołane w naszym Stowarzyszeniu.

 Więcej zdjęć z Konferencji znajdziecie na naszym profilu na facebooku.

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 26 kwietnia 2015 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl