Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź Strona główna PCK Łódź
czwartek, 26 kwietnia 2018
Wiadomość 30
Napisał Admin Admin   
środa, 02 czerwca 2010

W  auli Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz. 31 maja 2010 r. odbyła się konferencja naukowa pt ”Znaczenie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.
Otwarcia konferencji dokonała prof. Maria Szyszkowska -inicjatorka przedsięwzięcia, wspólnie z Małgorzatą Snopek -prezes  Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Maz.
Licznie zebrani uczestnicy konferencji wysłuchali  wystąpienia:dr Anny Krynickiej- Piotrak z Uniwersytetu Warszawskiego ”Wspólnotowość a rywalizacja   w działalności prospołecznej”, dr Jana Kłosowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego ”Postrzeganie potrzeb bliźniego w kulturze islamu”,
red. Andrzeja Ziemskiego ”Szanse medialne a polityka społeczna”, dr Jacka Breczko -z Akademii Medycznej  w Białymstoku ”Spolegliwy opiekun”, dr Ryszarda Piotrowskiego ,z Uniwersytetu Warszawskiego ”Społeczeństwo obywatelskie w świetle Traktatu z Lizbony”, 
prezesa Czesława Janika ( Stow. Neutrum) ”Metody prowadzenia działań na rzecz potrzebujących w RP”, dr Tomasza Kozłowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego ”Wielopoziomowość rzeczywistości”, lek. Edytę Jakiewicz (doktorantka  UW) ”Działalność PCK na Lubelszczyźnie”, prof. Marię Szyszkowską z Uniwersytetu Warszawskiego ”Znaczenie literatury pięknej w kształtowaniu postaw prospołecznych”.
Wystąpienia poprzedziły projekcje multimedialne ”PCK w pigułce- okręg łódzki” autorstwa dyr. Stanisława Maciejewskiego i „Historia PCK w rejonie tomaszowskim ”autorstwa Barbary Kobackiej i Grupy SIM- PCK w Tomaszowie Maz. W toku dyskusji nad wygłoszonymi referatami  podkreślono wagę spostrzeżeń ludzi nauki, którzy spoza kręgów PCK, dostrzegają nasze trudności po transformacji ustrojowej w 1989 r. i analizują przyczyny  tego stanu rzeczy oraz stawiają wnioski dla poprawy wizerunku PCK w społeczeństwie.
Konferencja była okazją do prezentacji publikacji pt”Polski Czerwony Krzyż w Tomaszowie Mazowieckim” autorstwa Barbary Kobackiej- kierownik Biura ZR PCK.W konferencji uczestniczył  Waldemar Wendrowski- zastępca prezydenta   m. Tomaszowa, protektor wielu poczynań statutowych PCK w rejonie tomaszowskim.Mając na uwadze  odkrywcze spostrzeżenia ludzi nauki na temat oceny aktualnej sytuacji Polskiego Czerwonego Krzyża  oraz fakt, iż na konferencji ,z różnych przyczyn, nie było wielu przedstawicieli okręgów PCK ,uznano za potrzebne wydrukowanie referatów  i udostępnienie ich zainteresowanym.
PCK Łódź

 

Ostatnia aktualizacja ( środa, 02 czerwca 2010 )

" Z POMAGANIEM KAŻDEMU DO TWARZY" MY pomagamy od 95 lat.
TY też możesz pomóc! PRZEKAŻ 1% PODATKU POTRZEBUJĄCYM Nr KRS- 0000225587.

Powered by Softsystems.pl